A Radosavljevic web
Aleksandra Radosavljević

 

26.02 – 27.02.2016.

MŠ STANKOVIĆ

PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

ALEKSANDAR RADOSAVLJEVIĆ

Doc. Mr Aleksandra Radosavljević je rođena 1971. godine u Sarajevu. Svoju umetničku delatnost Aleksandra Radosavljević započela je još tokom školovanja u rodnom gradu i prvi solistički koncert održala 1990. godine. Široko profesionalno obrazovanje je stekla školujući se u klasama renomiranih profesora Aleksandre Romanić i Mirjane Vukdragović na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu. Magistarske studije klavira završila je 2004. godine u klasi prof. Mirjane Vukdragović na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu.  Za vreme studija u Sarajevu i Beogradu svira mnogobrojne koncerte kao solista i u okviru kamernih sastava.

Ove godine se navršava tačno 20 godina kako se Aleksandra Radosavljević uspešno bavi i pedagoškim radom, što potvrđuju osvojene nagrade njenih učenika i studenata na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima.

Mr. Aleksandra Radosavljević je zaposlen kao docent i dekan Akademije umjetnosti na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini.

Od 2011. godine deluje i kao umetnički direktor „Slobomir međunarodnog muzičkog takmičenja“, koje svake druge godine organizuje Akademija umjetnosti na Slobomir P Univerzitetu u disciplinama klavir solo i klavirska dua.