REZULTATI TAKMIČENJA 2013:

I nagrada: Leo Borisavljević i Luka Mihailo Jović – studenti FMU u Beogradu

II nagrada: srednjoškolci Emina Huskić – Sarajevo, Dušan Sretović – MŠ “Slavenski” I Matija Jocić – MŠ “Stanković”

III nagrada: Nataša Stolić – MŠ “Stanković” i Marko Marković

Pohvaljeni kandidati: Igor Jovičić, Dubravka Latinović, Milan Bojić, Ana Mijailović – učenici MŠ “Stanković”,

i Pavle Jovičić