BŠF je internacionalna, kulturno-obrazovna manifestacija, koju od 2012. godine organizuje umetničko udruženje KREARTIVA, sa Ambasadom Republike Poljske u Beogradu kao generalnim sponzorom, uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda, Ministarstva za kulturu RS, Ustanove predstavništva Republike Srpske u Srbiji, gradskih opština i prijatelja Festivala.

Preteča BŠF je Šopenijada, pijanistička revija mladih talenata nastala 1990. godine, prva manifestacija na Balkanu posvećena F. Šopenu, koja je iznedrila svetski priznate pijaniste.

BŠF populariše klasičnu muziku, predstavljajući stvaralaštvo jednog od najvećih kompozitora čovečanstva, pesnika klavira – Frederika Šopena.

Festival od 2012. nudi publici raznovrsne sadržaje: Pijanističku Reviju za mlade talente – učenike i studente klavira iz Srbije, regiona i Evrope, koncerte, stručna predavanja, master klas, radionice za decu.
Festival je specifičan osvrt na lik i delo velikog kompozitora, vreme u kome je živeo, uticaje njegove muzike na kasnije muzičke stvaraoce, a takođe i pogled na Šopena kao večitu inspiraciju u savremenim oblicima sveukupnog kulturnog izraza.

Kao internacionalna profesionalno – stručna manifestacija, BŠF okuplja prevashodno muzičku omladinu i predstavnike struke, stručnu muzičku javnost, eminentne goste iz Srbije i inostranstva, ali i sve ljubitelje muzičke umetnosti.

BŠF je i koncept kontinuirane promocije mladih talenata po gradovima Srbije i regiona, ciklusom koncerata pod nazivom Odjeci Šopen Festa.

UMETNIČKO UDRUŽENJE KreARTiva

je nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja – negovanja i unapređenja kulturnog nasleđa, kao i praćenja savremenih tokova iz navedenih oblasti.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

Realizuje i promoviše projekte u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja
Ostvaruje edukaciju, razmenu znanja, prakse i iskustva, kao i upoznavanje sa srodnim aktivnostima i domaćim svetskim tokovima u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja
Pronalazi i doprinosi usavršavanju mladih talenata, a s tim u vezi uspostavlja i unapređuje razne oblike stručne saradnje sa relevantnim organizacijama i nadležnim ministarstvima
Promoviše svoj rad kroz nastupe na koncertima, festivalima i takmičenjima
Organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja
Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti kulture i umetnosti
Sarađuje sa kulturno-obrazovnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave kulturnim i umetničkim delatnostima
Organizuje donatorske i slične skupove radi stvaranja materijalne baze za realizaciju ciljeva Udruženja
Preduzima inicijativu i realzuje aktivnosti u cilju širenja i popularizacije svih grana umetnosti
Podstiče, kako kod pojedinaca, tako i društva u celini, stvaranje potreba za kulturno-umetničkim sadržajima i razvijanje svesti o značaju i ulozi kulture u savremenom društvu