Umetničko udruženje KREARTIVA poziva mlade pijaniste na

                                            V INTERNACIONALNI BEOGRADSKI ŠOPEN FEST
                                                               26. Februar – 1. Mart, 2016.

 

PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

Beogradski Šopen Fest, kao jedinstvena, regionalna, internacionalna kulturno-obrazovna manifestacija, od 2012. godine slavi ime pesnika klavira – Frederika Šopena, i obeležavajući godišnjicu rođenja i smrti velikog kompozitora, organizuje Internacionalno pijanističko takmičenje mladih talenata, majstorske radionice, koncerte, predavanja i muzičke radionice za decu.
Beogradski Šopen Fest okuplja mlade pijaniste – učenike i studente, profesore, stručnu muzičku javnost, eminentne goste iz Srbije i inostranstva i sve ljubitelje muzičke umetnosti.

 
PRAVILA UČEŠĆA I PRIJAVLJIVANJE:

INTERNACIONALNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE (u daljem tekstu Takmičenje), biće održano 26. i 27. februara, 2016. godine, u Svečanoj sali MŠ Stanković (Kneza Miloša 1a).

KATEGORIJE I TAKMIČARSKI PROGRAM
– Takmičenje je podeljeno u tri starosne kategorije.
KATEGORIJA I – učenici nižih muzičkih škola
– Obavezno jedno Šopenovo delo i slobodan program – jedna ili više kompozicija, u ukupnom trajanju od 7 do 15 min.
KATEGORIJA II – učenici srednjih muzičkih škola
– Obavezno jedno Šopenovo delo i slobodan program – jedna ili više kompozicija, u ukupnom trajanju od 15 do 20 min.
KATEGORIJA III – studenti muzičkih akademija, konzervatorijuma, visokih škola
– Obavezno jedno Šopenovo delo i slobodan program – jedna ili više kompozicija, u ukupnom trajanju od 20 do 25 min.

ŽIRI
– Kandidate ocenjuje akademski Stručni žiri, u sastavu: prof. Jokut Mihailović – predsednica Žirija, Lidija Stanković, Branko Penčić (Srbija), Sanja Stefanović (Nemačka) i Aleksandra Radosavljević (Republika Srpska, BiH).
– Žiri dodeljuje tri nagrade u svakoj kategoriji – prvu, drugu i treću, i Specijalnu nagradu Takmičenja, za interpretaciju Šopenove kompozicije.

NAGRADE
• I nagrada, I kategorija – 100€
• I nagrada, II kategorija – 200€
• I nagrada, III kategorija – 300€
• Specijalna nagrada Takmičenja za najbolju interpretaciju Šopenove kompozicije – 100€
Prvonagrađeni kandidati na Takmičenju će svojim nastupom otvoriti koncert u Sali Skupštine grada Beograda, u ponedeljak, 29.02.2016. u 19:30 časova, a potom će srpski pijanista Mihajlo Zurković održati resital.

• Pobednici Takmičenja nastupiće i na koncertu Šopen kao inspiracija u saradnji sa horom i orkestrom El Sistema Srbija u okviru Oktobraskog ciklusa BŠF 2016.
• Drugoplasirani i trećeplasirani učesnici biće nagrađeni robnim nagradama i nastupiće na koncertu Fest Gosti u Svečanoj Sali MŠ Stanković u nedelju 28.02.2016. u 18 časova.
• Nagrađeni kandidati Takmičenja, nastupaće u okviru ciklusa Odjeci Šopen Festa, kao u okviru značajnih muzičkih manifestacija tokom godine.
• Svi kandidati dobijaju Diplomu za učešće na Takmičenju

PRAVILA
1. Pravo učešća na Takmičenju imaju redovni i vanredni učenici nižih i srednjih muzičkih škola i studenti
klavira, iz Srbije i inostranstva.
2. Takmičenje je podeljeno u tri starosne kategorije. Učešće kandidata u starijoj kategoriji od predviđene odobrava Stručni žiri po prijemu Prijava za Takmičenje.
3. Rok za podnošenje prijava je petak, 19. febuar 2016. godine.
4. Maksimalan broj kandidata na Takmičenju je 50.
5. Takmičarski program se izvodi napamet.
6. U slučaju prekoračenja navedene minutaže, Žiri zadržava pravo da prekine izvođenje kandidata
7. Takmičenje je otvoreno za javnost.
8. Rasporedi tonskih proba i nastupa kandidata na Takmičenju biće objavljeni u ponedeljak,
22. februara, na sajtu Festivala www.belgradechopinfest.com i na oglasnim tablama MŠ Stanković (Kneza Miloša 1a i Dečanska 6).
9. Rezultati Takmičenja biće objavljeni u subotu, 27. februara na sajtu Festivala, kao i na oglasnim tablama MŠ Stanković (Kneza Miloša 1a i Dečanska 6).
10. Odluke Žirija su konačne i neopozive.
11. Kompozicije koje će nagrađeni kandidati izvesti na Svečanim koncertima odabira Stručni žiri.
12. Novčane nagrade pobednicima biće dodeljene najkasnije 30 dana po završetku Takmičenja.
13. Donacija za učešće na Takmičenju po kategorijama:
I kategorija – 3.000,00 din, II kategorija – 4.000,00 din, III kategorija – 5.000,00 din.
14. U slučaju otkazivanja učešća kandidata, donacija se ne vraća.
15. Kandidati snose troškove putovanja i boravka u Beogradu.
16. Organizator zadržava pravo snimanja, reprodukovanja i prenosa Takmičenja i nastupa pobednika na
Svečanim koncertima kao i u okviru ciklusa Odjeci, bez naknade učesnicima.
17. Organizator Takmičenja zadržava pravo na izmene.
MAJSTORSKE RADIONICE
Beogradski Šopen Fest organizuje Majstorske radionice profesora:
• Jokut Mihailović – redovni prof. FMU, Beograd (br. časova 12-16)
• Nevena Popović – redovni prof. FMU, Beograd (br. časova 12-16)
• Lidija Stanković – redovni prof. FMU, Beograd (br. časova 12-16)

1. Pravo učešća u Radionicama imaju kandidati Takmičenja, kao i učenici / studenti koji ne učestvuju na Takmičenju
2. Zainteresovani učenici / studenti za Majstorske radionice prijavljuju se za jedan školski čas, u trajanju od 45 minuta.
(NAPOMENA: broj časova je ograničen, a kandidat se može naknadno prijaviti za dodatne časove ukoliko preostane slobodnih termina).
3. U Prijavi za Majstorske radionice poželjno je upisati imena bar dva profesora kod kojih kandidat želi čas (u slučaju da kod prvog navedenog profesora svi termini za časove budu popunjeni).
4. Majstorske radionice će se održati od 26 – 29 februara, u prostorijama Fakulteta muzičke umetnosti. Po prijemu prijava, kandidati će putem e-maila biti obavešteni o tačnom datumu i satnici radionica.
5. Na Majstorskim radionicama kandidati mogu svirati slobodan program.
6. Donacija za Majstorske radionice po času iznosi 3.500,00 din.

 

PRIJAVLJIVANJE
– Popunjenu Prijavu, overenu od strane škole/akademije (sa naznakom: BEOGRADSKI ŠOPEN FEST 2016 – TAKMIČENJE / MAJSTORSKE RADIONICE), i dokaz o izvršenoj uplati poslati na e-mail: sopenijada@gmail.com, najkasnije do petka 19. februara 2016.

Za kandidate iz Srbije:
Uplatu donacije za:
– učešće na Takmičenju u iznosu od 3.000,00 din, I kategorija
– učešće na Takmičenju u iznosu od 4.000,00 din, II kategorija
– učešće na Takmičenju u iznosu od 5.000,00 din, III kategorija
– učešće na Majstorskim radionicama u iznosu od 3.500,00 din
izvršiti na žiro račun br. 285-2041040000039-95,
primalac: Udruženje KREARTIVA, Ismeta Mujezinovića 27, 11000, Beograd.
Svrha uplate:
Donacija za učešće, BEOGRADSKI ŠOPEN FEST 2016 – TAKMIČENJE / MAJSTORSKE RADIONICE

 

Za kandidate van područja Srbije:
Uplatu donacije za:
– učešće na takmičenju u iznosu od 25€, I kategorija
– učešće na takmičenju u iznosu od 35€, II kategorija
– učešće na takmičenju u iznosu od 45€, III kategorija
– učešće na Majstorskim radionicama u iznosu od 35€
izvršiti prema sledećim instrukcijama:

56a: Intermediary bank: VBOEATWW
OSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG
VIENNA
57A: Account with institution: SABRRSBG
SBERBANK SRBIJA AD
BELGRADE, SERBIA
59: Beneficiary customer: RS35285204120989263965
KREARTIVA
ISMETA MUJEZINOVICA 27
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), SRBIJA
Napomena: Obavezno popuniti polje 70; Prilikom uplate, učesnici snose bankarske troškove.
Svrha uplate: Donacija za učešće, BEOGRADSKI ŠOPEN FEST – TAKMIČENJE / RADIONICE

 

Očekujemo Vas sa radošću!

 

ORGANIZACIONI TIM:
Prof. Milenija Reljić – Direktor Festivala
Prof. Ivana Matijević – Umetnički direktor Festivala
Prof. Čedomir Marjanović – Sekretar Žirija i Koordinator Takmičenja, Tel. 063 877 9267,
Prof. Luka Mihailo Jović – Koordinator Takmičenja, Tel. 061 814 2023
Prof. Nataša Dinulović – Organizator

W: www.belgradechopinfest.com    

E: sopenijada@gmail.com

KREARTIVA