Dragoljub Katunac
Dragoljub Katunac

28.02.2016. / 16:00

MŠ STANKOVIĆ (Kneza Miloša 1a)

STRUČNO PREDAVANJE:

   Međunarodno takmičenje Frederik Šopen – nekad i sad

DRAGOLJUB KATUNAC

Dragoljub Katunac, muzikolog, pijanista i istoričar umetnosti. Status redovnog profesora stekao na Akademiji umetnosti, Novi Sad. Magistrirao je Istoriju muzike radom „Razvoj sonate do romantizma” (1984), potom doktorirao monografskom knjigom „Skarlatijeva sonata” (izd. Savremena administracija, Beograd, 1990). Profesionalni rad je započeo velikim objavljenim istorijskim jedinicama: „Frederik Šopen — život i delo” (1973, u koautorstvu), „Impresionizam” (1974), Klavir u svetu muzike” (1977). Između 1972-1978 objavio je u beogradskom dnevnom listu Politika šest muzičkih albuma. Prvi pod naslovom „Muzički stvaraoci u Srbiji” iz 1972. obuhvatio je u 46 nastavaka (uvek sa odgovarajućim fotosom i povećim tekstom) istorijski raspon od Josifa Šlezingera do moderne muzike; poslednji iz 1978, „Zajedničko muziciranje — kamerna muzika” pojavio se u 20 nastavaka. Kao dugogodišnji profesor-predavač bio je pokretač široko postavljenih audio – vuzuelnih muzičkih prezentacija kao savremenog oblika obrazovnih stimulacija. Ostvario je više od 200 prezentacija u našoj bivšoj i sadašnjoj zemlji. Od 1979-1989. bio je rukovodilac međunarodnog projekta UNESCO-a za obradu i klasifikaciju Vivaldijeve ostavštine pronađene u novije vreme. Na matičnoj akademiji bio je profesor Opšte istorije muzike i Istorije pijanizma. Sa TV Novi Sad je između 1998. i 2002. dao šest polučasovnih emisija koje obrađuju, prvi put na našem prostoru, celoviti tok istorijskih oscilacija klavirskog izvođaštva. Istražuje razne aspekte i likove muzikološke prošlosti i sadašnjosti. Posebno je zainteresovan za izvođačku prošlost svetske i srpske klavirske scene. Poseduje dragocenu arhivu iz ove oblasti. Beogradski izdavač „Clio” objavio je njegovu knjigu „Klavirska muzika Miloja Milojevića” (2004), a u Milanu je objavljena na italijanskom jeziku velika monografija „Sonata za instrumente sa dirkama u Italiji” (2006). Do sada je objavio veći broj naučnih i publicističkih jedinica, učestvovao u Radio i TV emisijama. Pri kraju je petogodišnji plan velikih trodnevnih 24 časovnih verifikacionih seminara za profesore, koji su posvećeni klavirskim nastojanjima Mendelsona, Šumana, Šopena i Lista, potom Debisija i francuskih savremenika, konačno i Rahmanjinova i ruskih savremenika.