MŠ Stanković
Kneza MIloša 1a
11000 Beograd
T: +381 11 3230 226

Kreartiva
Ismeta Mujazinovića 27
11070 Novi Beograd
T: +381 11 227 4747

 

E: kreartiva011@gmail.com
E: sopenijada@gmail.com
W: www.belgradechopinfest.com
YTwww.youtube.com/user/sopenijadayt
FB: www.facebook.com/sopenijada

Direktor Festivala
Milenija Reljić,

T: +381 63 83 94 365

Umetnički direktor Festivala
Ivana Matijević,

T: +381 63 318 112