MUZIČKA ŠKOLA STANKOVIĆ

sa sedištem u Ulici Kneza Miloša broj 1a u Beogradu, osnovana je 1911. godine, pod pokroviteljstvom kralja Petra I. Jedna je od najstarijih obrazovnih institucija u Beogradu.

Pri osnivanju, radila je u okviru Pevačkog društva Stanković, osnovanog 1881.godine. Ime je dobila po srpskom kompozitoru, horovođi i pijanisti, Korneliju Stankoviću, koji je prvi uveo osnovne harmonske zapise srpskih izvornih i duhovnih kompozicija.

Kroz ovu školu prošli su mnogi, danas priznati muzički umetnici, a u školi su predavali vrsni pedagozi i muzički eksperti poput Meri Žeželj, bračnog para Binički, Branka Cvejića, Vojislave Vuković-Terzić, Aleksandra Živanovića, Aleksandra Pandurovića i ostalih poznatih muzičkih pedagoga.
Škola se uvek izdvajala po kvalitetu učenika i profesorskog kadra, o čemu svedoče brojne nagrade i priznanja.

Prvi direktor škole bio je Stanislav Binički. Tada, u školi su se predavali klavir, solo-pevanje, violina, solfeđo i teorija muzike. Hinko Maržinac postaje direktor 1921. godine, koji uvodi nove predmete, a Petar Krstić, kao direktor od 1923. godine, osniva nastavnički odsek. Velike promene nastaju 1925. godine, kada novi direktor Petar Stojanović osniva opersko-dramski odsek, kamernu klasu, horsku školu, učenicki orkestar i večernje kurseve za odrasle. Emil Hajek, novi direktor od 1929, podiže školu na konzervatorijumski nivo. U desetogodišnjem periodu od 1937 do 1947, Milenko Živkovic menja i proširuje nastavni plan, i osniva se odsek škole u Zemunu, koji je danas Muzička škola Kosta Manojlović. Posle Drugog svetskog rata, od 1947, škola je državna ustanova, i dobija rang srednje muzičke škole. Od 1993, uvodi se odsek za džez muziku, tada jedini odsek za tu vrstu muzike u jugoistočnoj Evropi

 

 

 

logo skole