BILJANA GORUNOVIĆ, diplomirala je i magistrirala na Moskovskom Državnom
Konzervatorijumu Čajkovski. Njeni profesori bili su L. Mohelj i G. Akseljrod. Zvanje magistra umetnosti, a potom i doktora umetnosti stiče u Beogradu pod mentorstvom prof. Jokut Mihailović. Dobitnik je Počasne diplome na takmičenju pijanista Maria Kanals u Barseloni i Laureat je Međunarodnog takmičenja Šopenove muzike u Getingenu (Nemačka). Nastupala je kao solista širom Srbije i u inostranstvu (Nemačka, Grčka, Španija, Češka, Danska, Norveška, Rusija, BiH – Republika Srpska). Sarađivala je sa svim značajnim orkestrima u zemlji i kamernim ansamblima (Beogradska filharmonija, Orkestar RTS-a, Gudači sv. Đorđa, Orkestar JNA), Gudačkim kvartetom Glinka – Moskva, te sa umetnicima Miroslavom Pavlovićem, Jelenom Vlahović, Aleksandrom Tasićem, Jovanom Bogosavljevićem, Ljudmilom Gros, Dragoljubom Đuričićem).
Redovno održava majstorske kurseve i predavanja u okviru brojnih međunarodnih festivala, a angažovana je i kao članica žirija na brojnim takmičenjima. Za nacionalnu izdavačku kuću PGP RTS snimila je kompakt-disk sa klavirskim delima kompozitora Miloja Milojevića i premijerno izvela ciklus Kameje. Na rang listi kritičara NIN-a koncert posvećen delima Miloja Milojevića proglašen je za najbolji koncert u 1999. godini. Članica je Udruženja muzičkih umetnika Srbije od 1994. godine, i dobitnica nagrade UMUS za najbolji koncert u 2006. godini. Svoju pedagošku karijeru ostvaruje kao redovni profesor na Katedri za klavir gde predaje klavir kao glavni predmet i Metodiku nastave klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je od 2012. do 2020. bila i šef Katedre za klavir.
Njeni studenti ostvaruju pedagoške rezultate u zemlji i inostranstvu (Belgija, Rusija, Kina, Austrija).