JAKUB NJEVJADOMSKI rođen je 2002. godine, i svira klavir od četvrte godine. 

Trenutno pohađa Državnu opštu muzičku školu  Frederik Šopen u Krakovu, u klasi profesora Gajuz Keska (profesor na Muzičkoj akademiji u Krakovu).Redovno pohađa majstorske kurseve (Varšava, Puk, Krakov, Lacko, Novi Sad) kod profesora kao što su: Karol Radziwonowicz, Andrzej Pikul, Olga Łazarska, Joanna Kurpiowska, Gajusz Kęska, Ian Jones, Jelena Vladiković.

Dobitnik je nagrada na mnogim nacionalnim i međunarodnim takmičenjima i festivalima:

(2017/18) Međunarodno takmičenje Chopin at Wawel, II

Poljsko-kinesko takmičenje, I nagrada; 

Međunarodno takmičenje klavira J.V. Krogulski, II nagrada; 

Međunarodno klavirsko takmičenje  Napuljski majstori, I nagrada; 

  1. Međunarodni festival u Mazoviji, Specijalna nagrada Doriana Leljaka. 

Pohađao je Svetsku konferenciju za klavir 2019. u Novom Sadu, uključujući izvođenje recitala. 

Muse International Music Competition 2019, I nagrada; 

Međunarodno muzičko takmičenje Opus 2019, II nagrada.